Reiss motivation profile – zrozum własną  motywację

Ostatni miesiąc  zarówno na blogu, jak i na facebooku poświęciłam na temat motywacji. To moim zdaniem niezwykle ważny obszar naszych różnic indywidualnych. W końcu kto z nas choć raz nie miał na ustach hasła “żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce”.

Steven Reiss poświęcił kilka lat na badanie aspektów wpływających na sposób myślenia i działania ludzi. Szukał motywatorów, które sprawiają, że odczuwamy w życiu większą satysfakcję i spełnienie. 

Analiza setek dotychczas opisanych, mniej lub bardziej znanych teorii, pozwoliła na wyodrębnienie 500 czynników wpływających na motywację i realizację celów. Weryfikacja statystyczna oraz testy przeprowadzone na kilkudziesięciu tysiącach osób pozwoliły na zbudowanie naukowej metody badawczej pozwalającej na określenie indywidualnego profilu motywacyjnego. 

Tak powstał Reiss motivation profile, narzędzie, które dostarcza nam wiedzy o naszych preferencjach skupionych wokół 16 uniwersalnych motywatorów. Każdy motywator może wystąpić u nas w trzech nasileniach: wysokiej lub niskiej wartości bądź w obszarze neutralnym, świadczącym o elastyczności w ramach danego czynnika. 

Analiza wszystkich obszarów pozwala zrozumieć indywidualną motywację człowieka oraz to w jaki sposób działać by żyć w zgodzie z naszymi naturalnymi potrzebami.

 

16 motywatorów Reiss motivation profile

Reiss wyodrębnił 16 motywatorów, które opisał, jako uniwersalne niezależnie od pochodzenia, statusu, kręgu kulturowego. Wspólnie tworzą indywidualny profil motywacyjny, który jest unikatowy, ponieważ w praktyce niezwykle trudno spotkać człowieka posiadającego podobny profil. 

Jakie 16 motywatorów zawiera RMP?:

 • Władza – to motywator opisujący potrzebę wywierania wpływu na otoczenie oraz zarządzania. Nawiązuje do wewnętrznej ambicji, tego, jak ważna jest dla nas praca zawodowa oraz czy wolimy przewodzić, czy może dostarczać konkretnych rozwiązań i świadczyć usługi.
 • Niezależność – to motywator opisujący potrzebę samodzielności i samostanowienia. Wiąże się z preferencjami pracy zespołowej vs. indywidualnej.
 • Ciekawość – to motywator opisujący potrzebę rozumienia otaczającego nas świata i rozwoju. Nawiązuje do wyboru między praktycznym ujęciem procesu nauki, a teoretycznymi rozważaniami poszerzającymi światopogląd. 
 • Uznanie – to motywator opisujący potrzebę akceptacji. Mówi o tym, na ile dana osoba przywiązuje się do zdania innych,  jak bardzo jest dla niej istotny feedback i pochwały oraz na ile liczy się z własnymi przekonaniami na temat wykonywanych przez siebie zadań.
 • Porządek – to motywator opisujący potrzebę funkcjonowania w uporządkowanym otoczeniu z jasnymi i klarownymi zasadami. Pozwala lepiej zrozumieć, czy preferujemy działanie w sposób elastyczny i spontaniczny, czy ważna jest dla nas przewidywalność i wcześniejsze przygotowanie.
 • Gromadzenie – to motywator opisujący potrzebę zbierania i przechowywania. Różnicuje podejście minimalistyczne od “zbieractwa”. Gromadzenie może odnosić się do bardzo różnych aspektów życia (nie tylko materialnych).
 • Honor/pryncypialność – to motywator opisujący potrzebę przestrzegania norm i zasad oraz przywiązania do tradycji. Wbrew powszechnym, polskim skojarzeniom nie odnosi się do kwestii historycznych i patriotycznych.
 • Idealizm – to motywator opisujący potrzebę reagowania na sprawy społeczne i działań pro bono. Odwołuje się do indywidualnej interpretacji tego, w co i dlaczego warto się angażować. 
 • Kontakty społeczne – to motywator opisujący potrzebę nawiązywania i podtrzymywania relacji międzyludzkich. Określa, czy inni ludzie są dla nas czynnikiem pobudzającym do działania, czy bardziej preferujemy prywatność i samotność. 
 • Rodzina – to motywator opisujący potrzebę troski i opiekuńczości wobec najbliższych członków rodziny, głównie dzieci. Nawiązujemy tu do rodziny tworzonej w życiu dorosłym, nie zaś tej, z której się wywodzimy. 
 • Status – to motywator opisujący potrzebę przynależności do elitarnego grona osób i wyróżniania się. Różnicuje preferencje w zakresie przebojowości vs. skromności i egalitarności. 
 • Rewanż/odwet – to motywator opisujący potrzebę konkurowania i współzawodniczenia z innymi ludźmi. Pozwala zrozumieć, czy jesteśmy osobami lubiącymi rywalizację, czy wolimy działać w oparciu o współpracę. 
 • Piękno – to motywator opisujący potrzebę doznań estetycznych. Odwołuje się do naszej zmysłowości, czułości na sztukę i kreatywności. 
 • Jedzenie – to motywator opisujący potrzebę delektowania się posiłkami. Nawiązuje do tego, jak bardzo zwracamy uwagę na kulinarny aspekt życia.
 • Aktywność fizyczna – to motywator opisujący potrzebę fizycznego zmęczenia się i aktywności. Wskazuje na to, jaka jest nasza preferencja dotycząca ruchu.
 • Spokój – to motywator opisujący potrzebę bezpieczeństwa i emocjonalnej stabilności. Związany jest z akceptacją i tolerancją na ryzyko, stres i nieprzewidziane wydarzenia. Odwołuje się także do ważnego życiowego obszaru, jakim jest zdrowie. 
 •  

  RMP pomaga zrozumieć motywację

  Niemalże niemożliwym jest spotkanie osoby posiadającej taką samą motywację do naszej. Możemy dzielić z innymi podobne obszary i kierunki motywacji, jednak konkretne wartości reprezentowane w 16 motywatorach są niezwykle indywidualne.

  Właśnie dlatego RMP jest niezwykle skutecznym narzędziem pozwalającym lepiej zrozumieć siebie i własna indywidualność. Jednym z częściej słyszanych przeze mnie haseł podczas omawiania wyników testu jest: “Teraz rozumiem, dlaczego zachowuję się/mówię/robię/zwracam uwagę na …”. Po sesji często następuje etap głębokiego przepracowania różnych życiowych aspektów, zarówno w kontekście zawodowym, jak i prywatnym. 

  RMP pozwala na pełniejsze zrozumienie siebie w kontekście różnych życiowych ról: pracownika, rodzica, męża/żony, córki/syna itp. Pozwala zaakceptować własne potrzeby, ale poprzez zrozumienie całej metodologii ułatwia również rozumienie innych osób. 

  Widząc zmiany, jakie zachodzą w życiu osób, z którymi pracuję w oparciu o to narzędzie mam niezwykłą satysfakcję. Zdecydowanie jest to test pozwalający na spojrzenie w głąb siebie i wspieranie swojego wewnętrznego ja, a w konsekwencji bardziej świadome życie w poczuciu spełnienia. Jeśli chcesz sprawdzić metodę na sobie zapoznaj się z ofertą konsultacji indywidualnych.